• Kellen / Glättscheiben

  • Echte Tirole Kellen, Maurerkelle mit 2-K Softgriff

    Echte Tirole Kellen, Maurerkelle mit 2-K Softgriff
  • Glättkelle mit ovalem Griff

    Glättkelle mit ovalem Griff
  • Kunststoff Glättscheibe 240x150mm

    Kunststoff Glättscheibe 240x150mm